Choisissez un parcours et inscrivez-vous:

Make your choice and register:

bibliotheek@elsene.brussels / 02/515.64.50

 

PARCOURS 1 : Familieparcours (voornamelijk in het Nederlands) :

·         14 :00 : onthaal Bibliotheek Sans Souci + verplaatsing naar de eerste huiskamer

·         14:30-15:10: Gerda Dendooven (NL) in de huiskamer van Cindy en Ognev

De boeken van schrijver en illustrator Gerda Dendooven zitten vol absurde humor, maar blijven tegelijk heel herkenbaar. Door haar inleving in de wereld van kinderen en haar durf, verbeeldt ze op een heel persoonlijke manier de gevoelens van haar personages. Haar werk wordt dan ook sterk gewaardeerd in binnen- en buitenland. Voor Sans Souci Living Stories leest Gerda op een creatieve manier voor uit één van haar prentenboeken.

·         15:10-15:30: verplaatsing / pauze

·         15:30-16:00: voorleeshalfuurtje  (NL-SP) in de huiskamer of bij mooi weer op het terras van Thaisy

De voorleesvrijwilligers van de bib lezen met passie voor uit de komische prentenboeken van Maria Altes in een tweetalig voorleeshalfuurtje. Geen nood als je geen Spaans kent, je zal het verhaal zeker begrijpen!

·         16:00-16:30: verplaatsing / pauze

·         16:30-17:00: woordenloos papiertheater ‘Bruno’ door Griet Herssens in de huiskamer van Maud en Marie

Transformerende papierarchitectuur en poëtische pop-up-werelden onthullen de onbegrijpelijke schoonheid en wreedheid van een wereld gezien door de ogen van een jongen, Bruno. Een pareltje!

·         Na 17:00 kan u in de Sans Soucistraat nog iets drinken en een concert bijwonen van fanfare Pas ce soir chéri. Na 18:00 is er een afterdrink voorzien in activiteitencentrum Den Teirling, Maesstraat 89.

 

PARCOURS 2: Parcours de famille (principalement en français):

·         14:00: accueil à la Bibliothèque Sans Souci et rejoignez le premier salon

·         14 :20-15 :00 : l’illustratrice Kitty Crowther  (FR) dans le salon de Claire

Kitty Crowther est une illustratrice et auteure belge de littérature de jeunesse. En 2010, Kitty est la première belge à recevoir le prix Astrid Lindgren, l’équivalent du prix Nobel pour la littérature jeunesse. Ce samedi, elle nous parlera de son parcours et de ses livres à travers quelques anecdotes qui ont jalonné sa vie, et répondra aux questions des enfants et des adultes.

A la fin de chaque rencontre, Kitty Crowther dédicacera ses deux derniers livres : Farwest et Petites histoires de nuit, parus aux éditions Pastel.

·         15 :00-15 :30 : pause et transit vers le prochain salon

·         15 :30-16 :00 : théâtre de papier sans paroles « Bruno » par Griet Herssens dans le salon de Maud et Marie

Des architectures de papier  et des univers poétiques  se déplient et révèlent l’incroyable beauté et cruauté d’un monde vu par les yeux d’un garçon, Bruno. Une perle !

·         16 :00-16 :30 : pause et transit vers le prochain salon

·         16 :30-17 :00 : demi-heure de conte (FR) dans le salon ou, en cas de beau temps, sur la terrasse de Thaisy

Entrez dans le monde de l’imaginaire par la magie du conte.

·         Dès  17 :00 : dans la rue Sans Souci, vous pouvez vous désaltérer ou affister au concert de la fanfare « Pas ce soir chéri ». A partir de 18 :00, on vous invite à boire et manger quelque chose au centre Den Teirling, Rue Maes 89.

 

PARCOURS 3 : Parcours adultes (principalement en français):

·         14 :30 : accueil à la Bibliothèque Sans Souci et rejoignez le premier salon

·         15 :00-15 :40 : Kitty Crowther  (FR) dans le salon de Claire

Kitty Crowther est une illustratrice et auteure belge de littérature de jeunesse. En 2010, Kitty est la première belge à recevoir le prix Astrid Lindgren, l’équivalent du Nobel pour la littérature jeunesse. Ce samedi, elle nous parlera de son parcours et de ses livres à travers quelques anecdotes qui ont jalonné sa vie, et répondra aux questions des enfants et des adultes.  A la fin de chaque rencontre, Kitty Crowther dédicacera ses deux derniers livres : Farwest et Petites histoires de nuit, parus aux éditions Pastel.

·         15 :30-16 :00 : pause et transit vers le prochain salon

·         16 :00-16 :30 :Els Moors (FR/NL)  dans le salon de Stéphane et Laure

Els Moors es t une poétesse bruxelloise dont le travail a été couronné, entre autres, du prix Herman de Coninck. Elle a été nommée “Poète de la Patrie” et, à ce titre, écrit au moins six poèmes par an sur différents thèmes en lien avec notre pays. Les textes d’Els ont été traduits du néerlandais en français et en allemand.

·         16 :30-17 :00 : pause et transit vers le prochain salon

·         17 :00-17 :30 : concert de l’Académie de Musique d’Ixelles au Café  Aa

·         Dès 17 :30 : dans la rue Sans Souci, vous pouvez vous désaltérer ou affister au concert de la fanfare « Pas ce soir chéri ». A partir de 18 :00, on vous invite à boire et manger quelque chose au centre Den Teirling, Rue Maes 89

 

PARCOURS 4 : Volwassenenparcours (voornamelijk in het Nederlands)

·         15:00: onthaal Bibliotheek Sans Souci + verplaatsing naar de eerste huiskamer

·         15:30-16:10: Gerda Dendooven (NL)  in de huiskamer van Cindy en Ognev

De boeken van schrijver en illustrator Gerda Dendooven zitten vol absurde humor, maar blijven tegelijk heel herkenbaar. Door haar inleving in de wereld van kinderen en haar durf, verbeeldt ze op een heel persoonlijke manier de gevoelens van haar personages. Haar werk wordt dan ook sterk gewaardeerd in binnen- en buitenland. Voor Sans Souci Living Stories vertelt Gerda over haar werk voor kinderen en haar debuutroman voor volwassenen, genaamd ‘Tabac’.

·         16:10-16:30: verplaatsing / pauze

·         16:30-17:00: Presentatie van de creatieve schrijfacademie voor vluchtelingen met Sulaiman Addonia (EN), in de huiskamer van Lies en Sulaiman

Sulaiman Addonia, een in Elsene wonende, Brits-Eritrees-Ethiopische schrijver, lanceerde onlangs een creatieve schrijfacademie in Bibliotheek Sans Souci die zich richt tot vluchtelingen en asielzoekers. “Ik weet hoe eenzaam het is om immigrant te zijn, want de maatschappij negeert je”, zegt Addonia, die als een onbegeleide minderjarige asielzoeker in 1990 aankwam in Groot-Brittannië. Via deze schrijfateliers wil hij vluchtelingen zelf hun stem laten vinden. In zijn eigen woonkamer brengen de schrijvers-in-spe hun schrijfsels van de voorafgaande weken.

·         17:00-17:30: verplaatsing / pauze

·         17:30-18:00: Lisette Ma Neza (NL/EN) in het kapsalon van Jane

Lisette Ma Neza is Belgisch kampioene Poetry Slam 2017. Met haar aangrijpende en expressief voorgedragen gedichten kaapte ze op datzelfde kampioenschap meteen ook de publieksprijs. Identiteitsvragen, maatschappelijke thema’s en black power maken het onderwerp uit van haar meertalige ‘slams’.

·         Vanaf 18:00 is er een afterdrink voorzien in activiteitencentrum Den Teirling, Maesstraat 89.

 

 

PARCOURS 5: Volwassenenparcours XL – Parcours d’adultes XL – Traject for adults XL (multilingual NL/FR/EN)

·         14:00: get your map at Bibliotheek Sans Souci and walk to the first living room

·         14:30-15:00: Els Moors (NL/FR) in the living room of Stéphane and Laure

Els Moors is a Brussels based poet whose work has been awarded with, among others, the Herman De Coninck price. She now wears the title ‘poet of the Fatherland’, which implies that she will write at least six poems a year on different themes that have a connection with our country. Els Moors’ work has also been translated from Dutch to French and German. 

·         15:00-15:30: time to walk to another living room / break

·         15:30-16:00: Lisette Ma Neza (EN/NL) in the hairdresser’s of Jane

Lisette Ma Neza is Belgian Champion Poetry Slam 2017. With her touching and expressively recited poems she also won the public price of this championship. The subjects of her multilingual slams include identity questions, social themes, and black power.

·         16:00-16:30: time to walk to another living room / break

·         16:30-17:00: mini book club called ‘Samenlezen’ (multilingual NL/FR/EN) at the living room of Heike

‘Reading together’ is like having an instant bookclub. Together we read fragments of texts of the festival-authors, and thus come to interesting thoughts on these texts.

·         17:00-17:30: time to walk to another living room / break

·         17:30-18:00: Performance of the creative writing academy for refugees with Sulaiman Addonia (EN) at the living room of Lies and Sulaiman

Sulaiman Addonia, a Brussels-based, British-Eritrean-Ethiopian writer, is launching a creative writing academy, a program of short courses aimed at refugees & asylum seekers in Brussels.  “I know how lonely it is to be an immigrant as you are shunned by society,” says Addonia, who arrived as an unaccompanied underage asylum seeker to the UK in 1990. In these writing courses students get the opportunity to identify and use their singular voice. They will perform their final texts in Sulaiman’s living room.

·         After 18:00 there is an afterdrink at Den Teirling, Rue Maes 89.

 

 

Doorlopend / En permanence / Continiously

Rue citoyenne dans la Rue Sans Souci
met rondlopende dagboeken, reuzespelen en heerlijke koffie van Vroom Vroom Coffee

Vensterpoëzie in de straten
Dichter Astrid Haerens schrijft met krijtstift gedichten op de ramen van de huizen in de wijk. Haar broer Steven Haerens voorziet haar poëzie van leuke tekeningen.

Animaties in Bibliotheek Sans Souci
• Human Library door KAOS vzw: luister naar het persoonlijk verhaal van iemand met een psychische kwetsbaarheid
• Labland: knutsel mee aan een heus muizenhuis of bouw een kamp met dekens
• Boekstart Baby Zone with baby books and baby toys
• Test de ‘blackbox’: een nieuwe multimediastoel toont je de een hele dag door interessante literaire filmpjes

Vanaf / A partir de 18:00: afterdrink met heerlijke maaltijd en concert van The Rolling Dice in Den Teirling, Rue Maesstraat 89.